Käsitteet järjestykseen

Kiinostuitko?  Lue siis lisää...    Sukupuoli

Ihmisellä on olemassa kaksi eri sukupuolta, mies ja nainen. Tämä on biologinen fakta ja syntymässä saatu pysyvä ominaisuus. Tiede ei ole löytänyt ihmisellä mitään uutta kolmatta sukupuolta. Asiaa ei muuta se, että on olemassa erittäin harvinaisia synnynnäisiä elimellisiä poikkeamia (DSD); kyseessä ei tuolloinkaan ole uusi sukupuoli. Ei ole perustetta puhua muusta kuin kahdesta sukupuolesta.  Tarkka tieteellinen kuvaus ihmisen sukupuolen kehityksen biologiasta ja genetiikasta on <täällä>.

Sukupuolen moninaisuus?
Laajasti levitetty väittämä on, että "laki/asetus/OPH/OPS, tms.   vaatii opettamaan kouluissa, että eri sukupuolia on ihmisellä olemassa enemmän kuin kaksi".
Tuo väittämä ei pidä paikkansa ja se on samalla iso väärintulkinta. Väittämälle ei asiaa tarkemmin tutkittaessa löydy laillista tai muutakaan faktallista perustetta.
Myös OPH on pääjohtajansa allekirjoittamassa vastauksessa kiistänyt vaativansa asiaa opetettavan tuollaisella tarkoituksella.   

Opetushallituksen oppaassa "Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014" (POP 2014) sivulla 18 kolmas kappale käsittelee sukupuolten tasa-arvoa eli tyttöjen ja poikien tasa-arvoa. Ilmausta "sukupuolen moninaisuus" käytetään merkityksessä, että on käytökseltään, lahjoiltaan ja kiinnostukseltaan eri ammatteja kohtaan erilaisia yksilöitä niin tytöissä kuin pojissakin.  Lainaus: "Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja." Tytöt voivat siis halutessaan kouluttautua esimerkiksi raskaaksi mielletylle rakennusalalle ja pojat puolestaan naisvaltaisiin hoito- ja hoiva-ammatteihin.  POP 2014 on voimassa edelleen ja tuo on, mihin OPH velvoittaa liittyen ilmaukseen "sukupuolen moninaisuus".   Lainaus oppaasta:

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 2014

3.1 Perusopetuksen tehtävä
  • ......sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja.

Kyse olikin roolimalleista, ei mistään lukemattomista sukupuolista kuten Seta aktiivisesti markkinoi asiaa! 
 
   
Myöhemmin julkaistu "Tasa-arvotyö on taitolaji" -opas ei velvoita kouluja.  Opas sisältää lukuisasti kiistanalaisia mielipiteitä, joita kouluopetuksessa ei tarvitse eikä pidä opettaa.  Isoimmat ongelmat liittyvät oppaan biologiasta poikkeaviin mielipiteiseen "voit valita itse sukupuolesi" ja "tuntemus on sukupuoli", joka aiheuttaa terveydenhoidon tilastoissa voimakkaasti näkyvän ongelman sukupuolihämmennyksenä nuorten keskuudessa. Alempana lisää tästä.

Identiteetti
Ihmisen identiteetti tarkoittaa hänen omakuvaansa, millainen hän itse tuntee, kokee tai ajattelee olevansa. 

Identiteetin poikkeamat
Vaikka ihmisillä omakuva on enimmäkseen sopusoinnussa todellisuuden kanssa, niin näin ei aina ole. Omakuva voi poiketa hyvin oleellisestikin todellisuudesta. Anorektikko on henkilö, joka näkee itsensä aina vain lihavana laihduttaen lopulta itsensä nälkäkuoleman partaalle.  Nuorilla tämä on ollut melko yleisesti esiintyvä ongelma. 
Kokonaan uusi ongelma on yleistynyt viime aikoina nuorten keskuudessa:  On alettu laajenevassa määrin kuvitella, että omassa sukupuolessa on jotain lääketieteellistä korjausta vaativaa vikaa. Nuorten hämmennys näkyy jo selvästi terveydenhoidon kuormituksen kasvuna.

Identiteetti, sukupuoli ja sukupuolidysforia
Yleensä ihmiset eivät tunne sukupuoleensa liittyen mitään erityistä tai poikkeavaa, vaan miehet tietävät olevansa miehiä ja naiset naisia. Lääketieteelliseksi asia muuttuu siinä harvinaisessa tilanteessa, että asianomainen tuntee epämiellyttäväksi kokemaansa, elämää häiritsevää pitkäaikaista ristikkyyttä sukupuolensa ja oman tuntemuksensa välillä. Tämä huonovointisuus on tila, joka vaatii lääketieteellistä arviointia.  Dysforiakokemukset ovat aika yleisiä nuorilla ja ne eivät tarkoita autoamaattisesti transsukupuolisuutta, vaan useimmiten taustalla on muita juurisyitä.  

Muunsukupuolisuus
Kun transsukupuolinen haluaa olla mieluiten vastakkaista sukupuolta, niin muunsukupuoliseksi itseään kutsuva puolestaan ajattelee olevansa jotain muuta sukupuolta kuin mies tai nainen. Jotkut voivat haluta olla molempia sukupuolia. Osa voi ajatella olevansa sukupuolettomia tai haluta eroon ulkoisista sukupuolensa tunnusmerkeistä. Terveen kudoksen leikkaaminen ei ole ongelmaton asia, hieman myöhemmin lisää tuosta.
Kyseessä ei ole elimellinen sairaus vaan henkilön oma mielipide hänestä itsestään.  Kun lääkehoidon tai leikkausten suuntana voi olla vain joko hoitaminen mieheksi tai naiseksi päin, niin potilaan kokemalle tilalle ei ole virallista hoitoa. Ei ole olemassa hoitoa, jolla miehen tai naisen voisi muuttaa "muu"ksi. Kyseessä ei ole parannettavissa oleva sairaus, joka parantuisi seuraamalla jotain tiettyä menettelyä.  Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) totesi saman asian hieman toisin sanoin: Kysymys ei ole ratkaistavissa palveluvalikoiman määrittelemisen keinoin.  

Sukupuolen muuttaminen tai korjaus?
Ei ole olemassa lääketieteellistä keinoa, jolla sukupuoli voitaisiin vaihtaa toiseksi. Transsukupuolisille annettu hoito on oireenmukaista hoitoa, ts. pyritään lievittämään oireita. Lääkehoito on yksinkertaisin tapa. Sen luontaisena seurauksena on hedelmättömyys ainakin niin kauan, kuin hormoneita käytetään. Leikkaushoidon käyttöön liittyy vakavampi asia: Tyypillisesti transhenkilö on alkuaan elimellisesti terve ja lisääntymiskykyinen, leikkauksen jälkeen asia on toisin.  Leikkaus on operaationa kosmeettinen toimenpide, se ei tee miehestä naista eikä naisesta miestä. Tilaa pidetään yllä pysyvällä lääkityksellä. Leikkaus on rankka operaatio.  Erään potilaan lausumaa: "Sukupuolesta ja sukupuoli-identiteetistä tuli pian toissijainen asia. Kovan kivun ja oman kropan tuhoutumisen keskellä se ei enää paljonkaan kiinnostanut, mitä sukupuolta oli." (HS 18.1.2018) Transhoitoihin lääkkein tai leikkauksin liittyy aina peruuttamattomia vaikutuksia fyysiseen terveyteen.

Itsemäärittelyoikeus?
Viime aikoina on esitetty suhteellisen utopistisia vaatimuksia lääketieteellisen arvioinnin ohittamisesta ennen juridisen sukupuolen muuttamista. Huomiotta on jäänyt se, että diagnoosin yhteydessä havaitaan usein aivan muita juurisyitä, jotka jäisivät piiloon jos lääketieteellinen arviointi ohitettaisiin. Vaatimus lääketieteellisen arvioinnin ohittamisesta on verhottu uuteen poliittiseen termiin "itsemäärittelyoikeus".   Jokainen voi toki itsestään määritellä mitä haluaa enkä ole täällä kiistämässä kenenkään tuntemuksia, mutta yhteiskuntaa ei voida vaatia hyväksymään tuollaista määritelmää niin, että laillisia oikeuksia perustettaisiin "itsemäärittelyyn". Yhteiskunnan normaali toiminta perustuu objektiivisesti todettaviin asioihin, ei "itsemäärittelyyn".     
    
Disinformaatio sukupuolesta ja sen vaikutus
Setan toiminta kouluilla ja osallistuminen oppimateriaalin tekoon koskien sukupuolikäsitystä on ollut erittäin haitallista. Nuoria ei pidä ruokkia tyytymättömyydellä omaan sukupuoleensa eikä myöskään poikkeavuuden ihannoinnilla, jota eräät musiikki-idolit ovat tehneet. Olisi toivottavaa, että tiedotusvälineet eivät levittäisi kritiikittömästi setalaisia näkemyksiä ja sen sijaan tukisivat nuorten normaalia kasvua. Nuoren normaalia kasvua ei pidä hämmentää yleistämällä kaikki nuoruuden ongelmat ja epävarmuus johtuvaksi jollain tavalla omasta sukupuolesta tai sen "viasta".  Liki kaikki nuoret ovat tyytyväisiä synnynnäiseen sukupuoleensa saavutettuaan aikuisuuden vaikka heillä nuoruusiässä olisi esiintynyt tyytymättömyyttä omaan sukupuoleensa ja halu muuttaa sukupuolensa.  Kouluilla on hyvä syy kohteliaasti kieltäytyä Setan henkilöiden tarjouksista tulla pitämään oppituntia koululla ja hoitaa kaikki opetus omin voimin. Seta on ideologinen lobbausjärjestö, jonka aktiivisuuden kohteena on jo pitkään ollut nuoret ja koulut.

Lastenlääkäri kertoo
Ajatuksia herättävä video lastenlääkärin kertomana:   >>>Videoon

Vielä kerran: Mitä Opetushallitus oikeasti vaatii?
Vaatimuksena ei ole opettaa ideologista sukupuolta eli että sukupuoli muuttuisi henkilön oman tuntemuksen mukaan tai että eri sukupuolia olisi jokin tuntematon lukumäärä lisääntymisbiologian tunteman kahden sijaan.  Ikävä kyllä, OPH:n sisällä on yksittäisiä henkilöitä, jotka eivät joko tiedä tai piittaa asioden todellisesta tilasta ja kysyttäessä asiaa levittävät edelleen setalaista mielipidettä asiasta (tilanne huhtikuussa 2019) ikään kuin eri sukupuolia olisi enenmmän kuin kaksi ja väittävät, että tuollaista "vaaditaan tasa-arvoon perustuen".  Tiedotusvälineet ovat nojanneet yksipuolisesti setalaisiin mielipiteisiin.

Yksittäistapaus: Harhautuksen ja häirinnän seurauksena väärä hallinnollinen päätös
Oriveden kuntaa harhautettiin luulemaan, että laki tai tasa-arvo vaatisi hyväksymään setalaisen mielipiteen biologisen totuuden sijaan.  Hallinnollinen päätös vääristyi johtuen harhauttavista perusteista ja siitä, että lehtitietojen perusteella setalainen porukka häiritsi ja tukki kunnan viestintää monta viikkoa.  Setan edustajien on nähty kehottavan kannattajiaan viestintähäirintään esimerkiksi Educa-messujen yhteydessä.


Mikä on ROGD-ilmiö?
ROGD on lyhenne sanoista "Rapid Onset Gender Dysphoria", äkisti puhkeava sukupuolidysforia. Suomenkielinen artikkeli ROGD-ilmiöstä on <täällä>.  Sen dokumentoi vuonna 2018 Brown-yliopiston apulaisprofessori Lisa Littman. ROGD vastaa hyvin tilannetta, joka on havaittu nuorten keskuudessa Suomessakin. Sukupuolen moninaisuuden tarjoaminen muodossa "voit valita  itse sukupuolesi" tai "tuntemus on sukupuoli" on selvästi terveydelle haitallista, etenkin tytöille.  Lähetteiden määrä epäiltyä sukupuolidysforiaa koskeviin erikoistutkimuksiin on kasvanut räjähdysmäisesti. On hyvin yleistä näiden lähetteiden kohdalla, että oma sukupuolta nähdään ongelmien syyksi ja vaaditaan sitä "korjattavaksi" tilanteessa, jossa on lukemattomia aivan muita juurisyitä taustalla.  Lääkärille asti päätyy sangen oletettavasti vain pieni osa niistä, joiden ajatusmaailmaan ovat iskostuneet tuollaiset asiat eli emme puhu aivan pienestä sosiaalisesta ilmiöstä.  Hyvä uutinen on se, että aikuistuessaan lähes kaikki nuoret lopulta kasvavat alkuperäiseen synnynnäiseen sukupuoleensa ellei sitä ennen ole ehditty tehdä mitään peruuttamatonta.
Kun ideologisen sukupuolikäsityksen tarjoaminen aiheuttaa ROGD:n nopean kasvun, voidaan kääntäen päätellä, että haitallisen tarjonnan poistaminen vähentäisi myös ROGD-ongelmaa.

Faktat lyhyesti:
  • Ihmisen sukupuoli on synnynnäinen pysyvä biologinen ominaisuus, on vain miehiä ja naisia.
  • Sukupuolta ei voi muuttaa millään lääketieteellisellä toimenpiteellä.
  • "Transsukupuolinen" = elimellisesti terve mutta haluaisi olla vastakkaista sukupuolta kuin miksi on syntynyt.
  • "Muun sukupuolinen" = elimellisesti terve mutta ei haluaisi olla mies eikä nainen vaan jotain muuta.
  • "Muu" -sukupuolta ei ole olemassa biologisena tai lääketieteellisenä asiana vaan pelkästään henkilöiden omana tuntemuksena, joka puolestaan kuuluu sukupuolidysforioiden ryhmään.   
  • Tuntemus ei muuta kenenkään sukupuolta.
  • OPH vaatii välttämään roolimalleja esim. ammatteihin liittyen. Se ei vaadi opettamaan biologian vastaisesti sukupuolta ideologisena (=setalaisittain).
  • Transpotilaiden hedelmättömyys johtuu heidän omasta vapaasta tahdostaan (hormonien käytön seuraus), ei translaista.     
  • Yhteiskunnan toiminta perustuu objektiivisesti todennettaviin asioihin. Lailliset oikeudet eivät voi perustua kenenkään "itsemäärittelyyn" aivan riippumatta liittyykö asia sukupuoleen vai ei.

 

ROGD viitteet siirretty erilliseen artikkeliin ROGD-ilmiöstä.
 
Lisätty/päivitetty:
27.4.2019:  1) Lastenlääkäri kertoo 2) Mitä OPH vaatii 3) Harhautus ja tietoliikennehäirintä.

2.5.2019:  1) Mikä on ROGD 
12.5.2019 Lisäys koskien korrelaatiota ideologisen sukupuolen tarjonnan ja ROGD:n välillä.
10.11.2021 Linkitys artikkeliin, joka kuvaa ROGD-ilmiön tieteellistä taustaa.

Kiitos kiinnostuksestasi näitä asioita kohtaan!
 Palaute:

Voit antaa asiallista ja asiaa koskevaa palautetta lyhyesti, mieluiten parannus- tai täydennysehdotuksia. Luen ne kaikki, mutta en voi antaa tiukkaa lupausta vastata kaikkiin viesteihin, riippuu ajankäytöstäni, kiireistäni ja viestien määrästä.   :-)

Sähköpostiosoite vain tämän sivun asioille:    moninaisuus(ät)homelinuxpc.com

Setakielto-sivu tuli heti hyvin suosituksi 2016 lokakuussa ja sai myös lehdistössä huomiota:
<Voit kieltää vanhempana disinformaation tarjoamisen jälkikasvullesi:  setakielto.fi>
 

©2018 Arto Jääskeläinen. Artikkelia saa lainata muuttumattomana ja monistaa vapaasti. Kannanotot ovat henkilökohtaisia eivätkä edusta mitään yhteisöä.